Open Doors na Uniwersytecie Wrocławskim

Dodano 2018-12-14 przez Cezary Wojtasik

Spotkanie ze studentami UW z przedstawicielem Open Doors – Dariuszem Pacanem

 

 

 Od kilku lat Kościół Zielonoświątkowy w Ząbkowicach Śląskich wspiera Organizacje OpenDoors zajmującą się problemem prześladowanych chrzescijan w różnych rejonach świata. Dr  hab. Tomasz Debowski,  (Członek Rady naszego Zboru) był inicjatorem niezwykłego spotkania przedstawiciela OpenDoors na Uniwersytecie Wrocławskim.

W dniu  11 grudnia 2018 r., na zaproszenie dr. hab. Tomasz R. Dębowskiego z Zakładu Polityki Zagranicznej RP, w Instytucie Studiów Międzynarodowych, gościł Dariusz Pacan, pracownik Open Doors – chrześcijańskiej organizacji non-profit, wspierającej i monitorującej prześladowanych chrześcijan. Po spotkaniu z dyrektorem ISM, prof. Krzysztofem Kociubińskim gość wygłosił wykład dla studentów drugiego roku studiów licencjackich kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. W wystąpieniu, które było bogato ilustrowane zdjęciami, materiałami video oraz danymi statystycznymi, nakreślił sytuację prześladowanych chrześcijan na obszarach: Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji, Ameryki Południowej oraz Ameryki Północnej (Meksyk). Ponadto, zaprezentował różnorodne formy działań pomocowych podejmowanych na ich rzecz przez Open Doors. Wyjaśnił m.in. jak istotną rolę w poprawie ich położenia odgrywają masowe petycje, wysyłane przez osoby prywatne do władz państw, w których chrześcijanie są represjonowani, a także przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz służb penitencjarnych. Wystąpienie D. Pacana spotkało się z żywym zainteresowaniem studentów.