Zbór

Informacje o naszej społeczności

Pastor

Cezary Wojtasik

Rada Starszych

Antoni Chalamus

Tomasz R. Dębowski

Służba katechetyczna

Małgorzata Szymańska

Elżbieta Smagacz

Agnieszka Chalamus

Służba muzyczna

Tomasz R. Dębowski

 Daniel Wojtasik

Jolanta Wojtasik

Administratorzy budynku

Konrad Herdzina

Grzegorz Smagacz

Służba kaznodziejska

Jacek Piwkowski

Krzysztof Szymański

Biblioteka

Anna Dębowska

Harmonogram nabożeństw w Ząbkowicach:

W każdą Niedzielę o godz. 10:00

W każdą Środę o godz.18:00