NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

KOŚCIÓŁ DZIAŁA

Opublikowano: 2020-12-28 przez Cezary Wojtasik

SPOTYKAMY NA NABOŻEŃSTWACH NIEDZIELNYCH I ŚRODOWYM. MASECZKI, dezynfekcja i dystans nadal obowiązują.

Czytaj więcej →

NABOŻEŃSTWA W DWÓCH TERMINACH

Opublikowano: 2020-12-05 przez Cezary Wojtasik

Od 06.12.20 będą odbywać się dwa nabożeństwa. Pierwsze nabożeństwo o godzinie 9:30, a drugie o 11:00. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa wysyłając SMSa do pastora z godziną rozpoczęcia nabożeństwa. 

Czytaj więcej →
Więcej aktualności →

 

 

CYTATY Z BIBLII

"...podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami." Rzymian 12,5
"Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie..., w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu." Księga Jozuego 24,15
Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! Księga Izajasza 55:6
"Czcijcie jedynie Pana, Boga waszego, a On wyzwoli was z mocy wszystkich waszych nieprzyjaciół" 2Ks.Królewska 17,39
"Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. " Rzymian 10,17