NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

"SILNI W CZASIE BURZY"

Opublikowano: 2019-07-02 przez Cezary Wojtasik

04 lipca 2019, godz. 18:00

Czytaj więcej →

I Ty uratuj komuś życie!!

Opublikowano: 2019-03-19 przez Cezary Wojtasik

Zostań Dawcą

Sprawdź, czy możesz zostać dawcą szpiku

www.dkms.pl

 

Czytaj więcej →
Więcej aktualności →

 

 

CYTATY Z BIBLII

"Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie..., w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu." Księga Jozuego 24,15
Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Jk 2, 17
"Ja i tylko Ja jestem twym pocieszycielem. Kimże ty jesteś, że drżysz przed człowiekiem śmiertelnym i przed synem człowieczym, z którym się obejdą jak z trawą?" Izajasz 51,12
Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus List do Kolosan 2:17
Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! Księga Izajasza 55:6