Zbór

Informacje o naszej społeczności

Pastor

Cezary Wojtasik

Rada Starszych

Antoni Chalamus

Tomasz R. Dębowski

Służba katechetyczna

Małgorzata Szymańska

Elżbieta Smagacz

Służba muzyczna

Tomasz Borkowski

Tomasz R. Dębowski

Robert Miernik

Daniel Wojtasik

Administratorzy budynku

Konrad Herdzina

Grzegorz Smagacz

Służba kaznodziejska

Jacek Piwkowski

Marcin Daź

Krzysztof Szymański

Biblioteka

Anna Dębowska

Harmonogram nabożeństw

W każdą Niedzielę o godz. 10:00

W każdą Środę o godz.18:00

Spotkania młodzieżowe w soboty o godz. 18.00